Biografie

Mijn naam is Jan Meinsma. Ik woon in Moddergat, een klein vissersdorp aan de Friese waddenkust. Mijn beroep is klussenman. Daarnaast componeer ik muziek en schrijf teksten. Al vanaf m'n dertiende jaar maak ik al m'n eigen muziek. Muziek maken is voor mij ook een soort uitlaatklep. Ik kan daar m'n gevoel in kwijt.

In de loop der jaren heb ik meerdere malen mijn muziek vastgelegd op  cassettebandje of cd in audio-studio’s.

In 1994 heb ik m'n eerste cd uitgebracht, getiteld: TUSKEN PEAZENS & MODDERGAT. Het is een drietalige cd in het Fries, Nederlands en Engels. Waarom drie talen? Wel om deze reden: Fries is mijn moedertaal en ik wil het ook promoten, Nederlands is de nationale taal en Engels de tegenwoordige wereldtaal, dus er is voor elk wat wils.

Op deze cd staan 5 nummers, 3 Engeltalige, 1 Nederlandstalige en 1 Friestalige. De cd is geproduceerd en gemixt door mijzelf en Milan Ciric.

In 1997 heb ik m'n tweede cd uitgebracht, getiteld: IT IS IN JEFTE””( het is een gave). Het is net zo als m'n eerste cd met drie dezelfde talen. Op deze cd staan er 15 nummers, 9 Friestalige, 2 Nederlandstalige, 2 Engelstalige en 2 instrumentaal. De cd is geproduceerd en gemixt door mijzelf en Milan Ciric.

De muziek van de beide cd's heb ik zelf gecomponeerd, de teksten van de eerste cd zijn geschreven door Piet Oegema en Grietje Gardenier.

Op de tweede cd zijn de teksten door Piet Oegema, Milan Ciric en mijzelf geschreven.

Wat is de strekking van de liederen? Humor, ernstig, luchtig, belerend, waarschuwend en evangelisch (om verwarring te voorkomen: het zijn geen gospel-cd's).

In 2008 heb ik samen met Eke Boorsma-Van der Ploeg een cd uitgebracht onder de titel: TERUG IN DE TIJD. Deze liederen heeft Eke uitgekozen. Het is dus een cd van Eke die de liederen zelf zingt. Biem visser en ik hebben de cd gemixt en geproduceerd .

Alle drie cd's zijn in eigen beheer uitgebracht. Klik hier voor meer informatie en om een of meer cd's te bestellen.

Momenteel ben ik bezig met het schrijven van m'n derde cd, wat een gospel cd moet worden.

Mijn levensovertuiging is, zoals u wellicht hebt opgemerkt, dat ik een christen ben. Ik geloof met de volle 100% in de hemelse VADER, de ZOON JEZUS CHRISTUS, de heilige GEEST en dat de bijbel GODS WOORD en de WAARHEID is.

Muziek maken is voor mij een gift van GOD die HIJ mij gegeven heeft. Veel liederen worden geinspireerd door de heilige GEEST. Ik weet dan ook nooit van te voren wat ik ga maken. En de laatste 8 jaar krijg ik dan ook gelijk door van de heilige GEEST waar het over moet gaan.

Mijn doel is dan ook om door de muziek GOD groot te maken en de mensen een boodschap mee te geven.  Verder hoop ik natuurlijk dat de mensen de melodieën mooi vinden en er plezier aan beleven.

Muziek op Myspace

Enkele van Jan's liedjes staan op Myspace. Klik hier om ze te beluisteren.

Klik hier voor een overzicht van de uitgebrachte muziek.